23-10-2017 r., godz. 8.30 - Działka zabudowana domem w miejscowości Markusy 6.


23-10-2017 r., godz. 8.30 - Działka zabudowana domem w miejscowości Markusy 6.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

Kancelaria Komornicza, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 552369612 / fax. 552369612

Sygnatura: Km 2988/15

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-10-2017 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 8, 82-300 Elbląg, pokój 330, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: Ryszard Rozkowiński, JOANNA ROZKOWIŃSKA, położonej przy , 82-325 Markusy, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00008303/3.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość, to działka Nr 19 o powierzchni 0,1480ha zabudowana domem jednorodzinnym. Dom to obiekt wolno stojący, parterowy, z całości podpiwniczony, bez użytkowego poddasza, murowany, ze stropami żelbetowymi, z dachem wysokim pokrytym eternitem zrealizowany w 1975 r. Budynek od kilku lat nieużytkowy, nieogrzewany, wykazuje duże zużycie (ściany spękane, dach nieszczelny, brak ogrzewania, instalacje zdewastowane, woda w piwnicy). Budynek na parterze zawiera 2 pokoje, kuchnię, łazienkę, spiżarnię, korytarz o powierzchni użytkowej 71,1 m2, w piwnicy pomieszczenia gospodarcze. Teren działki niezagospodarowany, zakrzaczony. Za budynkiem znajduje się pozostałość prawdopodobnie po otwartym szambie. Nieruchomość położona jest na obszarze rozproszonej zabudowy wsi gminnej Markusy. Od strony północnej przylega do wału rzeki Tiny. Nieruchomość posiada bezpośredni dojazd z drogi powiatowej o nawierzchni z asfaltobetonu.

Suma oszacowania wynosi 46 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 33 20300045 1110 0000 0228 7450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: ul. Płk. Dąbka 8, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Jacek Bortnik