22-02-2018 r., godz. 11.30 - licytacja ruchomości - maszyny i urządzenia.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

 

 

Kancelaria Komornicza, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 552369612 / fax. 552369612

Sygnatura: Km 558/17

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-02-2018 o godz. 11:30 pod adresem: DAN - STAL Daniel Tomaszewski, ul. Warszawska 78, 82-300 Elbląg, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składająca się z:

 

 

LP. NAZWA RUCHOMOŚCI ILOŚĆ SUMA OSZACOWANIA CENA WYWOŁANIA
1 Nowy kontener stalowy, kolor zielony, z drzwiami i oknem 1 1 000,00 zł** 750,00 zł
2 Suwnica 0=6,3 t., GNPA4 GH Intertech, z pełnym oprzyrządowaniem, sprawna 1 70 000,00 zł** 52 500,00 zł

 

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

UWAGA:

 

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. 

Komornik Sądowy

 

Jacek Bortnik