10-07-2019 r., godz.: 9.00 - Działka o pow. 0,5100 ha zab. domem w Gronowie Górnym, ul. Opalowa 10.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

Kancelaria Komornicza, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 552369612 / fax. 552369612

Sygnatura: Km 1110/15

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-07-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 119, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Ryszard Korzeniowski, położonej przy ul. Opalowa 10, 82-310 Gronowo Górne, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00027994/2.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym położona jest w Gronowie Górnym przy ulicy Opalowej 10, miejscowości podmiejskiej miasta Elbląga. Nieruchomość składa się z działki Nr 179 o powierzchni 0,5100 ha zabudowanej domem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolno stojącej, podpiwniczonym, parterowym z poddaszem mieszanym, murowanym z drobnowymiarowych elementów ceramicznych, ze stropami żelbetowymi, z dachem drewnianym niesymetrycznym pokrytym blachą stalową. Budynek zawiera 4 pokoje, pokój dzienny, kuchnię, 2 w-c, łazienkę z w-c, pomieszczenie gospodarcze, kotłownię, garaż o łącznej powierzchni 209 m2, w tym powierzchni użytkowej 152,6 m2. Budynek wyposażony jest w wodę miejską, kanalizację do zbiornika szczelnego, prąd, telefon, ogrzewanie z kotła na opał stały, ciepłą wodę z podgrzewacza elektrycznego. Stan techniczno – użytkowy budynku przeciętny. Teren nieruchomości niezagospodarowany. Dojście i dojazd do budynku utwardzony szutrem. Gronowo Górne teren podmiejski Miasta Elbląga skomunikowany z miastem komunikacją miejską autobusową. Dojście i dojazd do nieruchomości odbywa się bezpośrednio z drogi publicznej ulicy Opalowej o nawierzchni z asfaltobetonu.

Suma oszacowania wynosi 390 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 292 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 33 20300045 1110 0000 0228 7450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: ul. Płk. Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Jacek Bortnik