16-09-2019 r., godz. 8.20 - Nieruchomość rolna o pow. 0,3953 ha zab. domem jednorodzinnym we wsi Stankowo.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

Kancelaria Komornicza, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 552369612 / fax. 552369612

Sygnatura: Km 2117/17

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2019 o godz. 08:20 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 315, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Marcin Zakolski, położonej przy ,Stankowo 1, 82-325 Markusy, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00085895/2.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położona jest w Stankowie 25 na terenie gminy Markusy. Budynek mieszkalny to obiekt wolnostojący, parterowy z użytkowym poddaszem, w całości podpiwniczony, murowany, ze stropami żelbetowymi, z dachem dwuspadowym wysokim pokrytym eternitem, wybudowany w latach 80-tych, o powierzchni ogółem 237,5 m2 i powierzchni użytkowej 140,8 m2. . Budynek wyposażony jest w wodę z sieci gminnej, kanalizację do zbiornika szczelnego, prąd, instalację co i cw z kotła na opał stały zlokalizowanego w piwnicy budynek na parterze i poddaszu zawiera 5 pokoi, duża kuchnię, łazienkę z w-c, hall, wiatrołap i przedpokój , w piwnicy pomieszczenia gospodarcze i garaż. Stan techniczny budynku niekorzystny z uwagi na zawilgocenie i zagrzybienie pomieszczeń piwnicy i uszkodzony system grzewczy. Budynek od kilku lat jest nieogrzewany. W wyniku mrozu popękały rury grzewcze. Tynki w części pomieszczeń złuszczone, spękane. Budynek ocieplony. Nieocieplony jest dach. Instalacje, takie jak: wodociągowa, elektryczna, grzewcza uszkodzone. Stopień zużycia technicznego określony metodą Ross`a dla budynku źle utrzymanych wynosi ok. 30%. Teren nieruchomości o powierzchni 3953 m2 o obrysie regularnym, ze spadkiem w kierunku północnym. Teren działki niezagospodarowany, porośnięty krzakami i chwastami. W części północnej działki znajduje się oczko wodne. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej , drogi powiatowej. Dojazd do nieruchomości utwardzony płytami ażurowymi.

Suma oszacowania wynosi 200 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 150 000,00Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacjęRękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 33 20300045 1110 0000 0228 7450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: ul. Płk. Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jacek Bortnik