19-12-2019 r., godz. 10.15 - Nieruchomość zab. domem jednor. w zab. bliźniaczej w Komorowie Żuławskim 84A.


19-12-2019 r., godz. 10.15 - Nieruchomość zab. domem jednor. w zab. bliźniaczej w Komorowie Żuławskim 84A.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

Kancelaria Komornicza, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 552369612 / fax. 552369612

Sygnatura: Km 273/18

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-12-2019 o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 314, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Ryszard Stokłos, położonej przy Komorowo Żuławskie 79, 82-310 Komorowo Żuławskie, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00091440/3.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w jednej z najbardziej popularnych miejscowości podmiejskich miasta Elbląga. Miejscowość ta położona jest na Wysoczyźnie Elbląskiej w Parku Krajobrazowym. Z terenu całej miejscowości rozciąga się widok na okolice i na jezioro Drużno. Działka Nr 227 położona jest w części północnej wsi na nowopowstającym osiedlu mieszkaniowym jednorodzinnym. W sąsiedztwie znajdują się domy jednorodzinne, tereny leśne Lasów Państwowych. We wsi jest sklep ogólnospożywczy. Pełna infrastruktura handlowo-usługowa znajduje się w Elblągu oddalonym ok.8 km. Dojazd do Elbląga „starą” drogą E-7. Komorowo Żuławskie 84 A – nieruchomość skalda się z działki nr 227 o powierzchni 495 m2 zabudowanej domem jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej. Dom to obiekt parterowy z poddaszem mieszkalny, w całości podpiwniczony z garażem w piwnicy, murowany, z dachem wysokim pokrytym dachówką ceramiczną. Budynek wybudowany w 2010 ze standardowych materiałów w technologii ciepłochronnej zgodnie ze sztuką budowlaną oddany do użytkowania zgłoszeniem Nr Z/149/10 z dn. 28.09.2010 r. Budynek zawiera pokój dzienny, aneks kuchenny, w-c, 2 sypialnie, łazienkę z w-c przedpokój i wiatrołap oraz w piwnicy pomieszczenie gospodarcze, kotłownię i garaż. Powierzchnia ogółem budynku wynosi 115,28 m2, w tym użytkowa74,21 m2. Budynek wyposażony jest w wodę i kanalizację gminną, prąd, telefon, ogrzewanie własne, odprowadzenie wód opadowych systemem rynien i rur spustowych do kanalizacji deszczowej. Stan techniczno – użytkowy budynku dobry. Teren działki zagospodarowany, dojście i podjazd do garażu utwardzone. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, drogi gminnej objętej księgą wieczystą EL1E/00018681/. Nieruchomość obciążona jest umową najmu i dzierżawy. Nieruchomość obciążona jest umową najmu i dzierżawy. Wartość umowy dzierżawy i najmu za okres 12 miesięcy wynosi 26 000,00 zł. Do wpisanych w dziale III księgi wieczystej umów najmu i dzierżawy ma zastosowanie art. 1002 kpc.

Suma oszacowania wynosi 285 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 213 750,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacjęRękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 33 20300045 1110 0000 0228 7450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: ul. Płk. Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jacek Bortnik