23-09-2020 r., godz. 12.00 - Działka z domem jednorodzinnym we wsi Jagodnik 29, gm. Milejewo.


23-09-2020 r., godz. 12.00 - Działka z domem jednorodzinnym we wsi Jagodnik 29, gm. Milejewo.
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW EL1E/00061533/3
dot. I Co 111/16/TL
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-09-2020 r. o godz. 12:00 w Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Elblągu 82-300 ELbląg, ul. Płk. Dąbka 21   w sali 112   odbędzie się  druga licytacja nieruchomości  stanowiącej:
Nieruchomości, składa się z działki Nr 64 o powierzchni 0,25600 ha zabudowanej domem jednorodzinnym i budynkiem gospodarczo-garażowym. Dom to obiekt wolno stojący, parterowym z mieszkalnym poddaszem, w niewielkiej części podpiwniczony, murowany z cegły, z dachem drewnianym wysokim pokrytym blacho-dachówką. Budynek wyposażony jest w wodę gminną, kanalizację do zbiornika, prąd, ogrzewanie i ciepłą wodę z kotła gazowego zasilanego z zewnętrznego zbiornika. W budynku w piwnicy znajduje się nieczynny kocioł olejowy wraz ze zbiornikiem na olej. Na parterze budynku znajdują się 2 pokoje, kuchnia, łazienka z w-c, pom. Gospodarcze, przedpokój, na poddaszu 4 pokoje i łazienka z w-c, w piwnicy pomieszczenie gospodarcze. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 145,9 m2. Budynek wybudowany w 1930 w latach 2003/2005 w budynku przeprowadzono remont generalny. Stan techniczno–użytkowy budynku dobry. Budynek gospodarczo – garażowy to obiekt wolno stojący, parterowy z poddaszem, murowany z cegły, z dachem drewnianym wysokim pokrytym blacho-dachowką wybudowany w 1930 r. Budynek o powierzchni 48m2 zawiera pomieszczenia gospodarcze i garaż. Stan techniczno-użytkowy dobry. Teren działki ogrodzony z bramą wjazdową i furtką, zieleń niska i średnia urządzone.  
należącej  do dłużnika: Mak - Dan Nieruchomości - Biuro Rachunkowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu
położonej: 82-316 Milejewo, Jagodnik 29, Milejewo, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: EL1E/00061533/3]
Suma oszacowania wynosi 318 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    212 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.  33 20300045 1110 0000 0228 7450 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 21 pok. Sekretariacie Wydziału I Cywilnego   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
 Komornik Sądowy
 Jacek Bortnik