14-01-2022 r., godz.: 9.00 - Mieszkanie 2 pokoje o pow. uż 35,66 m2 przy ul. Władysława IV 36/2 w E-gu.


14-01-2022 r., godz.: 9.00 - Mieszkanie 2 pokoje o pow. uż 35,66 m2 przy ul. Władysława IV 36/2 w E-gu.
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW EL1E/00087498/3
dot. I Co 3441/18/KD
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-01-2022 r. o godz. 09:00 w Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Elblągu 82-300 ELbląg, ul. Płk. Dąbka 21   w sali 315   odbędzie się  pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego:
Lokal mieszkalny nr 2 będący przedmiotem wyceny jest zlokalizowany  w wielorodzinnym budynku mieszkalnym w Elblągu, przy ul. Władysława IV 36. Znajduje się w  strefie miejskiej, na osiedlu budynków  wielorodzinnych, przy ulicy utwardzonej w obrębie nr 10 Miasta Elbląg, na działce nr 338/10 o powierzchni 1,4653ha. Przedmiotowy lokal znajduje się na parterze  4- piętrowego  budynku i składa się z  dwóch pokoi, kuchni,  łazienki z wc i przedpokoju łącznej powierzchni użytkowej 35,66 m2. Lokal posiada  przynależną piwnicę o powierzchni 3,20m2.  Kuchnia ślepa (bez okna). Pomieszczenia tynkowane,  malowane. W przedpokoju zabudowa szafą z szafkami. W kuchni fartuch z płytek ceramicznych. W łazience częściowo na ścianach płytki ceramiczne.   Podłogi w pokojach – parkiet, w  kuchni łazience  i przedpokoju -  gumoleon. Okna drewniane.  Drzwi wewnętrzne płycinowe. Lokal posiada następujące instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, cieplną (c.o. i c.w.u.), domofonową oraz  rtv. Ogrzewanie  miejskie. Stan techniczny lokalu  zły, lokal wymaga remontu kapitalnego. Z lokalem związany jest udział wynoszący 0,0021 w częściach wspólnych budynku i w działce nr 338/10.  
należącego  do dłużnika: Wioletta Gwóźdź
położonego: 82-300 Elbląg, Władysława IV 36/2, 
dla którego  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: EL1E/00087498/3]
Suma oszacowania wynosi 144 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    108 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 400,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A.  33 20300045 1110 0000 0228 7450 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 21 pok. Sekretariacie Wydziału I Cywilnego   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.