21-04-2023 r., godz. 9.00 - LICYTACJA ODWOŁANA


21-04-2023 r., godz. 9.00 - LICYTACJA ODWOŁANA
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW EL1E/00100724/5
dot. IX Co 2886/19
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-04-2023 r. o godz. 09:00 w Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Elblągu 82-300 ELbląg, ul. Płk. Dąbka 21 w sali 119 odbędzie się  pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej:
Nieruchomość będąca przedmiotem wyceny zlokalizowana jest w Elblągu, w województwie warmińsko - mazurskim. Składa się ona działki gruntowej o numerze ewidencyjnym 55 o powierzchni 0,7022 ha w obrębie 2 Miasto Elbląg. Działka gruntowa  oznaczona w ewidencji gruntów jako nr 55 o powierzchni 0,7022 ha  jest położona  w peryferyjnej części miasta Elbląga, obręb 2,  województwo warmińsko-mazurskie i stanowi obszar Elbląskiego Parku Technologicznego Modrzewina –Południe i zarazem Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Olsztynie. Działka położona jest bezpośrednio przy utwardzonej nawierzchnią asfaltową  ulicy Czuchnowskiego wraz z  chodnikami z polbruku. Działka ma kształt nieregularny. Działka posiada pełny dostęp do mediów. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działkę ewidencyjną nr 55 tworzą tereny przemysłowe oznaczone symbolem Ba. Na  działce znajduje się budynek przemysłowy z częścią  biurową.
Budynek przemysłowy, składa się z dwóch hal produkcyjno-magazynowych o różnych wysokościach – hala wysoka o wysokości ok.17,9m  służąca do hala produkcyjna oraz hala niska do przechowywania surowców i wyrobów gotowych oraz część biurowa.  
Część produkcyjno-magazynowa: Stopy fundamentowe żelbetowe schodkowe. Ściany konstrukcyjne- hala trzynawowa, konstrukcji stalowej systemowej złożona ram pośrednich, dźwigarów i słupów ścian szczytowych, portalowe ramy wiatrowe, stężenia wiatrowe, oraz konstrukcji drugorzędnej zawierające elementy mocowania poszycia dachu i ścian, elementy konstrukcji nośnej zabezpieczone antykorozyjnie,  hala wysoka od zewnątrz pokryta płytą elewacyjną w kolorze bieli, Ściany działowe wewnętrzne z płyt warstwowych z wypełnieniem z pianki poliuretanowej  w hali produkcyjnej ściany na pełnej wysokości gładkie, 
Bramy segmentowe wjazdowe na każdą z hal, wykonane w podwójnych płyt stalowych ocynkowanych wypełnionych pianką poliuretanową, częściowo przeszklone, sterowanie na pilota.
Stolarka drzwiowa: drzwi zewnętrzne stalowe z blachy ocynkowanej z kolorową powłoką wypełnionej wełną mineralną; drzwi wewnętrzne z wziernikiem na poziomie wzroku oraz podnoszone, segmentowe pcv samozamykające z czujnikiem przed uderzeniem przy zamykaniu.
Stolarka okienna profile aluminiowe w ścianach zewnętrznych hal magazynowych oraz 4 duże okna każde złożone z 3 paneli w hali produkcyjnej.
Sufity w halach magazynowych gładkie pokryte materiałem odpornym na wodę i środki myjące, w hali produkcyjnej podwieszane również odporny na wodę, środki chemiczne, i niepalny.
Posadzka przemysłowa o gr. 20 cm betonu C20/25 z dylatacjami i zbrojonego włókna stalowego, zatarta mechanicznie na gładko, w hali produkcyjnej wierzch pokryty żywicą epoksydową trudno ścieralną  i odporną na czynniki chemiczne, antypoślizgowa.
Obróbki blacharskie stalowe, z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej.
Instalacje grzewcza zasilanie z sieci miejskiej (węzła), wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, wentylacji mechanicznej, odgromowa, deszczowa
 Powierzchnia  użytkowa obiektu wg projektu wynosi 1875,87 m2. Część biurowa: murowana, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczona o zwartej bryle, elewacji z płyt wykonanych ze spieków kwarcowych klejonych do elewacji oraz pokreśloną dużymi przeszkleniami strefą wejścia. 
Fundamenty żelbetowe wylewane, Ściany zewnętrzne murowane z pustaków ceramicznych szczelinowych o grubości 25cm, podobnie ściany wewnętrzne nośne, pozostałe zaś ściany działowe murowane z pustaków ceramicznych gr. 12 i 25cm,,
Wykończenie ścian- wewnątrz tynk cementowo-wapienny, kat. III, podwójnie malowany farbą emulsyjną, w pomieszczaniach sanitarnych i laboratorium - okładziny z płytek ceramicznych, ściany od zewnątrz ocieplone styropianem fasadowym o gr. 17cm, zakotwiczonym kołkami i pokryte  siatką z włókna szklanego z zaprawą klejową , Sufity podwieszane wykonane z płyt z prasowanej wełny szklanej lub mineralnej na stelażu wsporczym konstrukcji stalowej, Posadzki, podłoga na gruncie rodzinnym podsypka piaskowa zagęszczana warstwami, następnie warstwa betonowa zbrojona, warstwa styropianu gr.15cm, instalacja ogrzewania podłogowego w wylewce z betonu B20 gr. 10cm,  zatarta na gładko, zaś wykończenie w zależności od pomieszczenia; w części płytki terakota lub gres, Stolarka drzwiowa: drzwi zewnętrzne systemowe aluminiowe, dwuskrzydłowe przeszklone. Stolarka okienna aluminiowa otwieralna i uchylna, profile lakierowane, Stropodach żelbetowy, Obróbki blacharskie  z blachy tytan-cynk w kolorze grafitowym. 
Instalacje grzewcza zasilanie z sieci miejskiej, wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna. Powierzchnia  użytkowa biura wynosi według projektu 513,95 m2.  
należącej  do dłużnika: Nutrimilk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
położonej: 82-300 Elbląg, Czuchnowskiego 2, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: EL1E/00100724/5]
Suma oszacowania wynosi 5 234 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 925 725,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 523 430,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A.  33 20300045 1110 0000 0228 7450 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 21 pok. Sekretariacie Wydziału IX Cywilnego   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.