12-05-2023 r., godz. 9.00 - Działka zabudowana bud. mieszkalnym jednorodzinnym we wsi Wójtowizna 3A.


12-05-2023 r., godz. 9.00 - Działka zabudowana bud. mieszkalnym jednorodzinnym we wsi Wójtowizna 3A.
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW EL1E/00080288/9
dot. IX Co 2524/21
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-05-2023 r. o godz. 09:00 w Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Elblągu 82-300 ELbląg, ul. Płk. Dąbka 21 w sali 119 odbędzie się  pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej:
Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną nr 347 o powierzchni 316 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, niepodpiwniczonym, bez użytkowego poddasza z parterową przybudową zlokalizowaną po stronie południowej budynku. Budynek o łącznej powierzchni ogółem 78,1 m2, zawiera 3 pokoje, kuchni, łazienkę z w-c, przedpokój i wiatrołap. Budynek posadowiony jest na fundamencie kamiennym, ściany zewnętrzne parteru warstwowe murowane, ściana szczytowa poddasza drewniana, strop nad parterem drewniany belkowy bez ślepego pułapu, dach dwuspadowy wysoki pokryty dachówką ceramiczną, tynk mineralny na siatce i styropianie, jedna rynna na południowej części dachu bez rury spustowej; podłogi z paneli podłogowych w pokojach, w łazience, kuchni i przedpokoju z posadzki ceramiczne, tynki ścian tradycyjne cementowo-wapienne, w łazience, kuchni i przedpokoju ściany licowane płytkami glazury sufity z płyty gipsowo-kartonowej, stolarka okienna z profili z PCV, drzwi wewnętrzne płytowe w części przeszklone, drzwi wejściowe drewniane. Budynek wyposażony jest w ogrzewanie typu koza, wodę z sieci gminnej, prąd 230/400V i prawdopodobnie kanalizację do zbiornika szczelnego. Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Wójtowizna położonej na zachodnich obrzeżach wsi Zielonka Pasłęcka. We wsi Zielonka Pasłęcka znajduje się stacja PKP, szkoła podstawowa, poczta, kościół, sklepy spożywcze i przemysłowe. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - drogi gminnej.  
należącej  do dłużnika: MARIUSZ RESZKE
położonej: 14-400 Pasłęk, Wójtowizna 3A, Zielonka Pasłęcka, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: EL1E/00080288/9]
Suma oszacowania wynosi 92 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    69 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A.  33 20300045 1110 0000 0228 7450 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 21 pok. Sekretariacie Wydziału IX Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.