12-05-2023 r., godz. 10.00 - Grunt 0,4686 ha zab. domem jednorodzinnym przy ul. Strumykowej 84 w Elblągu.


12-05-2023 r., godz. 10.00 - Grunt 0,4686 ha zab. domem jednorodzinnym przy ul. Strumykowej 84 w Elblągu.
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW EL1E/00036304/5
dot. IX Co 148/21
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-05-2023 r. o godz. 10:00 w Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Elblągu 82-300 ELbląg, ul. Płk. Dąbka 21 w sali 119 odbędzie się  druga licytacja nieruchomości  stanowiącej:
Nieruchomość położona jest w najdalej na północ wysuniętej dzielnicy miasta Próchnik, oddalonej od centrum o ok. 11,5 km. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położona jest w części północno-zachodniej obszaru zabudowanego dzielnicy. Nieruchomość składa się z działki nr 103/2 o powierzchni 0,4686 ha zabudowanej domem jednorodzinnym wolnostojącym niepodpiwniczony, parterowym z poddaszem mieszkalnym z garażem jednostanowiskowym w kubaturze, murowany, z dachem kopertowym ciesielskim pokrytym dachówką ceramiczną angobowaną. Budynek zrealizowany wg adaptacji projektu powtarzalnego w technologii ciepłochronnej oddany do użytkowania w 2016 roku. Budynek zawiera pokój dzienny, kuchnię, spiżarnię, jadalnię, 4 sypialnie, 2 łazienki, w-c, bibliotekę, pomieszczenie gospodarcze, hol, przedsionek, i garaż o powierzchni ogółem 179,6 m2, powierzchni użytkowej 152,4 m2 i powierzchni garażu 27,2 m2. Budynek wyposażony jest w wodę, kanalizację do zbiornika bezodpływowego, energię elektryczną 220/380 V, ogrzewanie etażowe i ciepłą wodę etażową telefon, alarm. Budynek starannie utrzymany. Standard wykończenia przeciętny. Teren nieruchomości w części ogrodzony, dojście do budynku i podjazd do garażu, taras oraz ścieżka w ogrodzie utwardzona kotką betonową typu polbruk. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Strumykowej o nawierzchni z masy bitumicznej.  
należącej  do dłużnika: Mieczysław Kotwica
położonej: 82-300 Elbląg, Strumykowa 84, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: EL1E/00036304/5]
Suma oszacowania wynosi 843 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    562 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 84 300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A.  33 20300045 1110 0000 0228 7450 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 21 pok. Sekretariacie Wydziału IX Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.